THÔNG TIN DU HỌC - DI TRÚ - ĐỊNH CƯ CANADA

ĐẦU TƯ THÔNG MINH CÙNG CANADAHOMES

Fashion Store

Loại hình đầu tư: Fashion Store

Địa điểm: British Columbia, Toronto, Prince Edward Island

Giá bán: $ 200.000 - $ 500.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ $ 150.000 CAD/năm

Pho Restaurant

Loại hình đầu tư: Phở Restaurant

Địa điểm: British Columbia, Toronto, Prince Edward Island

Giá bán: $ 150.000 - $ 300.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ $ 100.000 CAD/năm

Farm Market

Loại hình đầu tư: Siêu thị

Địa điểm: British Columbia, Toronto, Prince Edward Island

Giá bán: $ 500.000 - $ 1.000.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ $ 350.000 CAD/năm

Kết nối với luật sư, chuyên gia di trú để hiện thực hóa việc Định Cư của bạn

Kết nối với luật sư, chuyên gia di trú để hiện thực hóa việc Định Cư của bạn

Lên kế hoạch đầu tư và hoạch định tài chính

Lên kế hoạch đầu tư và hoạch định tài chính

Hòa nhập với cuộc sống tại Canada thanh bình và nhiều phúc lợi

Hòa nhập với cuộc sống tại Canada thanh bình và nhiều phúc lợi

Phát triển ý tưởng và quản lý kinh doanh tại Canada

Phát triển ý tưởng và quản lý kinh doanh tại Canada

1900 56 12 78