Dự Án Đầu Tư

POPULAR FRANCHISE PIZZA RESTAURANT

POPULAR FRANCHISE PIZZA RESTAURANT

Tên tài sản: Nhà hàng pizza nhượng quyền (thương hiệu phổ biến)

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: British Columbia

Giá bán: 400.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 100.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 7.000 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…).

FLOWERS, GROCERY & LOTTERY STORE

FLOWERS, GROCERY & LOTTERY STORE

Tên tài sản: Cửa hàng hoa, nhu yếu phẩm, xổ số

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: British Columbia.

Giá bán: 150.000 CAD.

Lợi nhuận ước lượng: ~ 50.000 CAD/năm.

Giá cho thuê: 3.050 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…).

APARTMENT CONDOMINIUM FOR RENT, COQUITLAM (BC)

APARTMENT CONDOMINIUM FOR RENT, COQUITLAM (BC)

- Tên tài sản: Căn hộ chung cư cho thuê tại Thành phố Coquitlam, British Columbia (Canada)

- Địa chỉ: Unit 405, 1148 Heffley Crescent, Coquitlam, BC V3B 4S4

- Loại hình đầu tư: Hạng A

- Giá bán: 620,000 CAD

- Giá thuê: 2000 CAD/tháng

- Dòng tiền thu nhập: 24,000 CAD/năm

- Lợi suất ròng: 6.6%

COFFEE SHOP

COFFEE SHOP

Tên tài sản: Cửa hàng cà phê

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: British Columbia

Giá bán: 300.000 - 400.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 120.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 7.000 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…)

MOTEL

MOTEL

Tên tài sản: Motel

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: British Columbia

Giá bán: 600.000 - 800.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 200.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 10.000 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…)

HAIR SALON

HAIR SALON

Tên tài sản: Cửa hiệu làm tóc

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: British Columbia

Giá bán: 300.000 - 500.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 150.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 10.000 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…)

NAIL SALON

NAIL SALON

Tên tài sản: Cửa hiệu làm móng

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: British Columbia

Giá bán: 300.000 - 500.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 150.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 10.000 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…)

FASHION STORE

FASHION STORE

Tên tài sản: Cửa hàng thời trang tự thiết kế

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: British Columbia

Giá bán: 300.000 - 500.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 100.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 7.000 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…)

PHO RESTAURANT

PHO RESTAURANT

Tên tài sản: Nhà hàng Phở

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: British Columbia

Giá bán: 300.000 - 400.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 120.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 7.000 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…)

SUPERMARKET

SUPERMARKET

Tên tài sản: Siêu thị

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: British Columbia

Giá bán: 500.000 - 1.000.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 350.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 25.000 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…)

1900 56 12 78