Farm Market

Tên tài sản: Farm Market

 

Loại hình đầu tư: Siêu thị

 

Địa điểm: British Columbia, Toronto, Prince Edward Island

 

Giá bán: $ 500.000 - $ 1.000.000 CAD

 

Lợi nhuận ước lượng: ~ $ 350.000 CAD/năm

 BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1900 56 12 78