Pho Restaurant

Tên tài sản: Phở Restaurant

 

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

 

Địa điểm: British Columbia, Toronto, Prince Edward Island

 

Giá bán: $ 150.000 - $ 300.000 CAD

 

Lợi nhuận ước lượng: ~ $ 100.000 CAD/năm

 

 BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1900 56 12 78