DỰ ÁN ĐẦU TƯ

MOTEL

MOTEL

Tên tài sản: Motel

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: British Columbia

Giá bán: 600.000 - 800.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 200.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 10.000 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…)

COFFEE SHOP

COFFEE SHOP

Tên tài sản: Cửa hàng cà phê

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: British Columbia

Giá bán: 300.000 - 400.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 120.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 7.000 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…)

APARTMENT CONDOMINIUM FOR RENT

APARTMENT CONDOMINIUM FOR RENT

Tên tài sản: Căn hộ chung cư cho thuê

Địa chỉ: Unit 405, 1148 Heffley Crescent, Coquitlam, BC V3B 4S4

Loại hình đầu tư: Hạng A

Giá bán: 620,000 CAD

Giá thuê: 2000 CAD/tháng

Dòng tiền thu nhập: 24,000 CAD/năm

Lợi suất ròng: 6.6%

FLOWERS, GROCERY & LOTTERY STORE

FLOWERS, GROCERY & LOTTERY STORE

Tên tài sản: Cửa hàng hoa, nhu yếu phẩm, xổ số

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: British Columbia.

Giá bán: 150.000 CAD.

Lợi nhuận ước lượng: ~ 50.000 CAD/năm.

Giá cho thuê: 3.050 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…).

NAIL AND BEAUTY SALON

NAIL AND BEAUTY SALON

Tên tài sản: Nail Salon

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: Nigara Falls, Ontario

Giá bán: 129.000 - 230.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 150.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 7.000 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…)

HANOVER GRILL AND BEER RESTAURANT

HANOVER GRILL AND BEER RESTAURANT

Tên tài sản: Quán đồ nướng

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: Ontario

Giá bán: 239.000 - 339.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 170.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 4.900 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…)

CAFETERIA COFFEE & DESSERT

CAFETERIA COFFEE & DESSERT

Tên tài sản: Cửa hàng cà phê và thức ăn nhẹ

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: Toronto, ON

Giá bán: 80.000 - 100.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 110.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 2.900 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…)

CỬA HÀNG TRÀ SỮA

CỬA HÀNG TRÀ SỮA

CỬA HÀNG KÍNH

CỬA HÀNG KÍNH

Tên tài sản: Cửa hàng thiết kế vật liệu kính

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: British Columbia

Giá bán: 350.000 - 400.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 490.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 5.000 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…)

PIZZERIA/ ICE CREAM PARLOUR

PIZZERIA/ ICE CREAM PARLOUR

Tên tài sản: Cửa hàng kem

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: South Western Ontario

Giá bán: 140.000 - 170.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 100.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 2.500 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…)

FRESH AND HEALTHY FOOD BAR

FRESH AND HEALTHY FOOD BAR

Tên tài sản: Cửa hàng thức ăn sạch

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: British Columbia

Giá bán: 250.000 - 280.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ 100.000 CAD/năm

Giá cho thuê: 4.885 CAD/tháng (đã bao gồm thuế, phí bảo hiểm, bảo trì,…)

STEVE'S POKÉ BAR

STEVE'S POKÉ BAR

Tên chuỗi cửa hàng: Steve's Poké Bar

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Địa điểm: British Columbia

Lợi nhuận ước lượng: ~ 100.000 - 150.000 CAD

Giá bán: 300.000 - 350.000 CAD

K-BAR INN

K-BAR INN

Tên cửa hàng: K-Bar Inn

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Giá bán: 228.000 CAD

CỬA HÀNG TRANG SỨC

CỬA HÀNG TRANG SỨC

 

Tên dự án: Cửa Hàng Trang Sức

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Giá bán: 225.000 CAD

GOLD N TREASURES

GOLD N TREASURES

Tên dự án: Gold N Treasures

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Giá bán: 361.907 CAD


 

CONVENIENCE STORE

CONVENIENCE STORE

Tên dự án: Cửa hàng tiện lợi

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Giá bán: 200.000 CAD


 

PRIME SUSHI

PRIME SUSHI

Tên cửa hàng: Prime Sushi

Loại hình đầu tư: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Giá bán: $375.000


 

028 35208129