CÔNG NHÂN TRANG TRẠI

Mức lương: $12-14 CAD/h
NOC: 8611
Cấp độ kỹ năng: D

LMIA: có.
Cơ hội định cư: AFIP

ĐĂNG KÝBÀI VIẾT LIÊN QUAN

0931414399