ĐIỀU PHỐI CUNG ỨNG

Mức lương: $14-16 CAD/h
NOC: 1523
Cấp độ kỹ năng: C

LMIA: có.
Cơ hội định cư: -

ĐĂNG KÝBÀI VIẾT LIÊN QUAN

0931414399