ĐỊNH CƯ CANADA

Dưới đây là các giai đoạn cơ bản trong quá trình xét duyệt hồ sơ nhập cư theo diện đầu tư thương mại của Canada. Nhà đầu tư cần nắm vững các giai đoạn này để sẵn sàng chuẩn bị cho từng tình huống có thể phát sinh trong quá trình Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada thụ lý hồ sơ của mình.

 

 

Hồ sơ định cư Canada theo diện doanh nhân hay đầu tư đều có chung quy trình cơ bản dưới đây:

– Chuẩn bị hồ sơ nộp cho chính phủ tỉnh bang.

– Sang Canada khảo sát và phỏng vấn.

– Có kết quả chấp thuận.

– Chuyển tiền ký quỹ (đối với các chương trình có yêu cầu ký quỹ).

– Chuyển hồ sơ lên văn phòng liên bang và khám sức khỏe theo yêu cầu.

 

Bước 1. Thẩm định hồ sơ đầu tư với chuyên viên NTTC GROUP tại Việt Nam và bộ phận hồ sơ tại văn phòng Canada.

 

Bước 2. Thư bày tỏ nguyện vọng EOI (Expression of Interest).

Nộp Thư bày tỏ nguyện vọng EOI trực tuyến. Tỉnh bang sẽ chọn lọc và gửi thư mời cho những ứng viên đạt yêu cầu để tham gia chương trình.

 

Bước 3. Thư mời đăng ký

Nếu Thư bày tỏ nguyện vọng EOI của đương đơn được chọn, đương đơn sẽ nhận được thư mời ITA (Invitation to Apply) từ tỉnh bang. Thư này sẽ bao gồm mã số hồ sơ ITA. Những hồ sơ sử dụng sẽ phải sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Tỉnh bang cho phép đương đơn sử dụng hồ sơ dịch thuật. Người dịch thuật phải có trách nhiệm bổ sung văn bằng chứng nhận kỹ năng dịch thuật để chứng minh năng lực của mình.

– Mẫu đơn đăng ký

– Giấy tờ hỗ trợ

– Kế hoạch thành lập doanh nghiệp

– Chứng minh tài chính (Chi phí chứng minh tài chính sẽ được chi trả bởi đương đơn)

Tỉnh bang sẽ đánh giá hồ sơ đăng ký.

 

Bước 4. Đến tỉnh bang để tham gia phỏng vấn và ký kết Thỏa Thuận Năng lực Kinh doanh

Đương đơn sẽ đến Canada để tham gia buổi phỏng vấn với chính phủ tỉnh bang trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu đương đơn không thể tham gia trong khoảng thời gian này, tỉnh bang sẽ đưa ra quyết định đóng hồ sơ tham gia.

Sau khi đương đơn thành công trong buổi phỏng vấn, đương đơn sẽ nhận được Thỏa Thuận Năng lực Kinh doanh. Đương đơn sẽ phải ký và nộp bản thỏa thuận trong vòng 15 ngày kể từ ngày bản thỏa thuận được gửi trực tuyến bởi tỉnh bang.

Sau khi ký kết thỏa thuận thành công, đương đơn sẽ nhận được thư chấp thuận và hướng dẫn nộp lên Sở Di Trú Canada IRCC để xin Giấy phép lao động. Giấy phép lao động sẽ cho phép đương đơn ở lại tỉnh bang để vận hành kinh doanh.

Đương đơn sẽ nộp toàn bộ hồ sơ cho tỉnh bang PNP.

 

Bước 5. Giấy phép lao động và đăng ký thành lập doanh nghiệp ở tỉnh bang

Nếu được cấp giấy phép lao động, đương đơn sẽ phải đến địa điểm đầu tư trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được thư chấp thuận doanh nhân.

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh, đương đơn nên bắt đầu vận hành doanh nghiệp của mình.

Đương đơn sẽ có buổi gặp mặt với BCOI trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

 

Bước 6. Yêu cầu được đề cử

Muốn được tỉnh bang đề cử, đương đơn và người phụ thuộc phải sinh sống tại tỉnh bang và phải đáp ứng được các điều khoản kèm theo trong Thỏa Thuận Năng lực Kinh doanh.

Trong trường hợp đương đơn bị từ chối, đương đơn có 10 ngày bổ sung hồ sơ để tỉnh bang xem xét lại.

 

Bước 7. Đăng ký xin thường trú nhân

Nếu đương đơn được đề cử bởi tỉnh bang, đương đơn phải có trách nhiệm hoàn tất đơn đăng ký xin thường trú nhân trong vòng 6 tháng.

 

---------------------------------

CanadaHomes.vn tự hào là đơn vị hàng đầu, chuyên cung cấp các dịch vụ tại Canada bao gồm Giáo dục, Nghề nghiệp, Việc làm và Định cư đầu tư- khởi nghiệp tại Canada.

► Website: www.canadahomes.vn

Email: admin@canadahomes.vn

 

0931414399