GIÁM SÁT BÁN LẺ

Mức lương: $20-22 CAD/h
NOC: 6211
Cấp độ kỹ năng: B

LMIA: có.
Cơ hội định cư: EE, PNP.

ĐĂNG KÝBÀI VIẾT LIÊN QUAN

0931414399