QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ ONLINE

Chính phủ Canada đã và đang mở cửa cho người nước ngoài đã tiêm ngừa đầy đủ vào Canada với giấy tờ hợp lệ.


Tình hình dịch Covid- 19 diễn ra phức tập tại Việt Nam tuy ảnh hưởng đến việc gặp mặt tư vấn trực tiếp đến khách hàng, tuy nhiên không vì thế mà ảnh hưởng đến việc khách hàng nộp hồ sơ Làm việc Canada và phỏng vấn hoàn toàn online. Cùng Canada Homse đón đầu xu thế định cư Canada nhanh năm 2021.

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ONLINE

 

BƯỚC 1: XÉT DUYỆT HỒ SƠ ONLINE & NỘP CV (SƠ YẾU LÝ LỊCH)

 

Cách 1: Điền hồ sơ online tại đây

Cách 2:

Lưu ý: Khai đúng và đầy đủ thông tin để không ảnh hưởng đến việc xét duyệt hồ sơ ban đầu.

Chuyên viên tại Canada Homes sẽ xem xét hồ sơ online và sẽ email hoặc nhắn tin thông báo đến khách hàng "Đủ Điều Kiện" hoặc "Không Đủ Điều Kiện" và chương trình phù hợp. Khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận kèm thư thông báo, thông tin chương trình và thông tin hồ sơ cần chuẩn bị ban đầu qua email.

 

BƯỚC 2: NỘP HỒ SƠ BAN ĐẦU & ĐĂNG KÝ

a. Hồ sơ ban đầu cần nộp: passport còn hạn ít nhất 1 năm, bằng cấp cao nhất, xác nhận công tác (nếu có), chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).

b. Đóng phí đăng ký: chuyển trực tiếp sang công ty bảo trợ chương trình tại Canada hoặc đến Canada Homes.

 

 

 

BƯỚC 3: KÝ HỢP ĐỒNG

* Trong thời gian này khách hàng nên rèn luyện năng lực tiếng Anh.

 

 

 

BƯỚC 4: PHỎNG VẤN VỚI ĐẠI DIỆN TUYỂN DỤNG TẠI CANADA

 

 

 

BƯỚC 5: PHỎNG VẤN VỚI CÔNG TY TUYỂN DỤNG

 

 

 

BƯỚC 6: NHẬN JOB OFFER

* Chuẩn bị khám sức khỏe…

 

 

 

BƯỚC 7: NHẬN VISA LAO ĐỘNG CANADA

 

 

 

BƯỚC 8: LÊN ĐƯỜNG SANG CANADA, ỔN ĐỊNH CHỖ Ở VÀ BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG TẠI CANADA

 

0931414399