TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐANG Ở CANADA

Chương trình tuyển dụng lao động đang ở Canada với giấy phép làm việc hoặc du học sinh hoặc du lịch.

Trường hợp này, người lao động sẽ xin giấy phép làm việc thông qua LMIA hoặc không nếu đã có giấy phép làm việc mở.

Để đạt yêu cầu của chương trình này, bạn phải:
• Có thư mời làm việc toàn thời gian kèm LMIA
• Có kinh nghiệm hoặc được đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng nếu có yêu cầu;
• Cư trú hợp pháp;
• Có đủ tiếng Anh hoặc Pháp để làm việc.
• Có đủ tài chính để chi trả cho các chi phí (bao gồm cả chi phí đi lại) 

Tham gia chương trình cách nào?
Canada Homes sẽ thực hiện các dịch vụ sau:
• Tuyển dụng và giới thiệu việc làm
• Làm hồ sơ di trú
• Huấn luyện, hướng nghiệp để có công việc làm phù hợp yêu cầu trên

Phí chưa bao gồm phí chính phủ và các phí cho bên thứ ba như khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp, dịch thuật, chuyển phát hồ sơ.

Hãy đăng ký để ngay để thực hiện chương trình này.

Hotline: 0931414399 (Vietnam)

Whatsapp/Viber: +1 2369793379 (Canada)

Xem thêm: QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NGOÀI CANADA

 

0931414399